Visites

dilluns, 28 de novembre del 2011

Analitzar una obra d'art

 En Robert Rauschenberg va utilitzar objectes de rebuig de la vida quotidiana i els va combinar amb altres tècniques per crear les seves obres tridimensionals, juntament amb pintura a l'oli, el collage i els fotomuntatges.Es proposa l'anàlisi de dues obres d'en Robert Rauschenberg: Tracer i Retroactive

Guió:
- Composició: el seu equilibri.
  Les zones de Tracer.
- Materials: el muntatge i disposició dels elements.
  Descripció de les imatges de Tracer i Retroactive.
- Colors: contrast i equilibri.
  La riquesa cromàtica de cada un dels quadres.
- Sentit: motivació de l'artista.
  Què pretén comunicar-nos amb cada un d'aquests quadres?
- Sensacions i sentiments que ens transmet.
  Què representen les caixes de Tracer?
  Què signifiquen les imatges i la composició de Retroactive?
- Títol: la seva adequació i significació.

dijous, 24 de novembre del 2011

EL collage

El terme collage del francès coller designa la tècnica d'enganxar en una superfície trossos de paper, tela, fusta, cartró, fragments de materials diversos naturals o fabricats. 
Té el seu origen a començament del segle XX, els cubistes foren els primers a incorporar el collage a les seves obres. Després es va estendre a altres moviments artístics com el Dadaisme, Surrealisme, Pop Art i Constructivisme. A l'actualitat ha aconseguit ser un dels procediments que els artistes utilitzen per augmentar les possibilitats expressives de les seves obres d'art.

 Natura morta  amb cadira de vimet és el títol d'aquest quadre de Picasso, realitzat en 1912, que marca l'inici de l'ús del collage. Picasso aferrà un tros d'hule per simular la reixa del seient de la cadira, la qual cosa suposà una important innovació perquè, per primera vegada, s'enganxa material a un quadre amb finalitat artística. Aquest quadre està exposat al Museu Picasso de París.
Del 06/03/2012 al 03/06/2012 es podrà contemplar l'exposició El collage abans del collage. Picasso 1899 al museu Picasso de Barcelona. S'intentarà esbrinar les raons que tengué l'artista per enganxar una imatge impresa devora d'un dels seus dibuixos i es mostrarà l'entorn visual en el que vivia la societat urbana de principis del segle XX : premsa, postals, cartells, fotografia, films, publicitat ...
El mateix any, 1912, Georges Braque, un altre pintor cubista molt amic d'en Picasso,va utilitzar retalls de paper per imitar la textura de la fusta. Així els dos amics van alterar per sempre la manera com es feia i es rebia l'art. Aquesta tècnica revolucionària va ser usada pels moviments d'avantguarda del segle XX

dimarts, 15 de novembre del 2011

dijous, 10 de novembre del 2011

Treballam el cubisme
Hem inventat el nostre quadre, emprant la tècnica dels pintors cubistes. 
L'   exercici pràctic ens ha ajudat a comprendre millor aquest moviment artístic.

dimecres, 9 de novembre del 2011

La població

A sisè és important el treball de les competències d'aprendre a aprendre, del tractament de la informació i de la competència digital. 
Es treballa a nivell individual els temes de Medi, es fa un resum seguint unes orientacions de la mestra, després es fa una posada en comú i es destria allò que és important del que és secundari. Després es preparen els controls mitjançant la confecció d'un qüestionari. Aquesta informació es digitalitza seguint les preferències dels alumnes ja que molts d'ells estudien amb l'ordinador perquè els agrada més i els va millor.

Aquí hi ha una mostra


                           QÜESTIONARI

TEMA 4. LA POBLACIÓ ESPANYOLA
   1. Quines característiques té la natalitat a Espanya? A l'actualitat la natalitat espanyola és baixa. El nombre mitjà de fills és de 1,4.
     La disminució de la natalitat és deguda a:
     . La incorporació de la dona al treball remunerat.
     . Retard de l' edat de matrimoni i de la maternitat fins als 30 anys.
     . Desig de donar als fills una bona educació i un bon nivell de vida.
     . Habitatges poc espaiosos.
   2. Per què ha disminuït la mortalitat? La mortalitat a Espanya ha descendit gràcies a:
     . La millora de l' alimentació.
     . La sanitat.
     . La vivenda.
     . El desenvolupament econòmic
   1. Quina és l' esperança de vida actual dels espanyols? L' esperança de vida dels homes és de 78 anys i la de les dones de 84.

    4. Què indica el fet que un país tengui una esperança de vida alta? Una alta esperança de vida és un clar indicador de desenvolupament econòmic i bones condicions de vida de la població d'un país.
 1. Com influeix l' arribada d' immigrants en l' increment de la població? El creixement de l' economia espanyola ha fet possible que Espanya s' hagi convertit en un país receptor d' immigrants. L' arribada d' immigrants els últims anys ha estat una de les principals causes del creixement actual de la població espanyola.
 1. Per quines raons algunes persones es veuen en la necessitat d' emigrar? La falta de mitjans per subsistir és la primera causa d' emigració al món.
 1. Quins factors varen condicionar a Espanya la distribució de la població sobre el territori? Els factors que han condicionat la distribució de la població espanyola són:
  . Factors físics com el relleu i el clima.
  . La diferència en els recursos econòmics.
 1. Com es distribueix la població espanyola? La distribució de la població és irregular, es concentra principalment a:
. La franja litoral. Les zones prop de la mar presenten les densitats més altes.
Zones més poblades són: Barcelona, València, Balears.
. La Comunitat de Madrid.
. Les zones menys poblades corresponen a l' interior peninsular. Entre elles destaquen Zamora, Sòria, Palència...
 1. Defineix què és un municipi rural i què és un municipi urbà.
La població es considera rural aquells municipis de menys de 10.000 habitants.
Es dediquen sobretot a l' agricultura i la ramaderia.
El municipi urbà és aquell que supera els 10.000 habitants i les activitats majoritàries són la indústria, el comerç i els serveis. Afirmam que la major part de la població espanyola és urbana perquè al voltant d' un 78% viu a ciutats.
10 Què és la població activa? I la no activa? La població activa és la que té una ocupació remunerada o bé està cercant un treball, es a dir, que formen part d' aquesta població tan les persones que treballen com les que estan en atur.
La població no activa són els estudiants, les mestresses de casa, els jubilats i les persones amb discapacitats determinades.
 1. En quins tres sectors d' activitat econòmica podem agrupar el treball de la població activa? La feina de la població es pot agrupar en tres sectors:
. Sector primari :agricultura i ramaderia.
. Sector secundari: la indústria i la construcció.
. Sector terciari: turisme, comerç i els serveis públics.
12. A quin sector d' activitat hi ha més població ocupada? Quines comunitats hi destaquen? Els sector en el que més població treballa a Espanya és el sector terciari, amb un 69% de la població activa. El sector que menys població ocupa és el primari amb un 4%.
Les comunitats que destaquen per tenir un percentatge més gran de població són: Balears, Canàries, Madrid i Barcelona. 

El cubisme

A la  classe estudiam les característiques del moviment artístic del cubisme. Aquest enllaç és molt interessant i convé donar-li un cop d'ull.
http://www.xtec.es/~mmoron/L%27ARTdelsegleXXal%27ESCOLA/MovimentsArtistics/LesPrimeresAvantguardes/cubisme.htm

dilluns, 7 de novembre del 2011

Feim un conte

Contar és una de les activitats que les persones realitzam amb freqüència i sovint experimentam aquesta situació a la nostra vida quotidiana. Avui ens ha arribat l'hora de posar en pràctica aquesta habilitat d'una manera estructurada i de dir-ho mitjançant l'escriptura.
Decoram cossiols

A la classe de sisè hem fet un treball amb els cossiols. Aquesta és una de les activitats planificades al projecte del viatge d'estudis.
Heus aquí el resultat!


Acentuación

Practica con estos ejercicios

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/agudas_llanas.html